ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ LANDSAT 5 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

 

Συλλογή Καθηγητή: Ι.Κ. Μήτσιου

 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ