Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα
[κατά το
επιστημονικό όνομα]

(Πηγή : Π.X. Λόλας, 1980, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, 1985)

J
K
Q
W
Y
Z

A

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

Οικογένεια

Κατάταξη

Abutilon theophrasti

Αγριοβαμβακιά

Malvaceae

MA

Adonis aestivalis

Άδωνης

Ranunculaceae

MX

Aegilops spp.

Αγριόσταρο

Poaceae

MX

Aethusa cynapium

Αιθούσα

Apiaceae

MA

Agrostemma githago

Γόγγολη

Caryophylaceae

MX

Agrostis spp.

Άγρωστη

Poaceae

MX

Allium roseum

Αγριοκρέμμυδο

Lilliaceae

ΣΠ

Alopecurus myosuroides

Αλεπονουρά

Poaceae

ΜΧ

Amaranthus albus

Άσπρο βλήτο

Amaranthaceae

ΜΑ

Amaranthus blitoides

Πλαγιαστό βλήτο

Amaranthaceae

ΜΑ

Amaranthus deflexus

Πολυτές βλήτο

Amaranthacea

Π

Amaranthus hybridus

Καλ/ενο βλήτο

Amaranthaceae

ΜΑ

Amaranthus retroflexus

Τραχύ βλήτο

Amaranthaceae

ΜΑ

Amaranthus viridis

Λεπτό βλήτο

Amaranthaceae

ΜΑ

Ammania spp.

Αμανία

Lytharaceae

ΜΑ

Ampelamus albidus

-------

Asclepidiaceae

Π

Anagallis arvensis

Αναγαλλίδα

Primulaceae

ΜΑ

Anthemis arvensis

Ανθεμίδα

Asteraceae

ΜΧ

Anthemis cotula

Ανθεμίδα

Asteraceae

ΜΧ

Apera spica-venti

Ανεμόχορτο

Poaceae

ΜΧ

Arundo donax

Καλάμι

Poaceae

ΣΠ

Asparagus spp.

Αγριοσπαράγγι

Liliaceae

Π

Ashodelus aestivus

Ασφόδελος

Liliacea

Π

Asphodeline lutea

Ασφοδελίνη

Liliacea

Π

Aster spp.

Αστέρας

Asteraceae

ΜΑ

Avena barbata

Μικρή αγριοβρώμη

Poaceae

ΜΧ

Avena sterillis

Μεγάλη αγριοβρώμη

Poaceae

ΜΧ

ΜΑ=Μονοετές Ανοιξιάτικο=Spring Annual, ΜΧ=Μονοετές Χειμωνιάτικο=Winter Annual, Δ= Διετές= Biennial, Π=Πολυετές= Perennial, ΠΡ=Παρασιτικό= Parasitic


J
K
Q
W
Y
Z
Αρχική σελίδα