.
 

 

Νικόλαος Κατσούλας

Λέκτορας (Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στο Περιβάλλον Θερμοκηπίου)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

Οδός Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

nkatsoul@uth.gr

Tηλ: 24210 93249
Fax: 24210 93144

 

 

 

 

 

 

    Σπουδές
  1997  
Πτυχίο Γεωπόνου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  2002   Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
       
      Επαγγελματική Εμπειρία
  2000-2005  
Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργ. Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμ. Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  2003-2006   Διδάσκων ως έκτακτος Καθηγητής στη βαθμίδα του Επίκουρου στο Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας
  2005 - σήμερα  
Λέκτορας Γεωργικών Κατασκευών με έμφαση στο Περιβάλλον Θερμοκηπίου, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
       
      Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
     
  • Έλεγχος περιβάλλοντος θερμοκηπίων
  • Εξοπλισμός ελέγχου περιβάλλοντος θερμοκηπίων (υλικά κάλυψης και κατασκευής, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, άρδευση, εμπλουτισμός σε CO2, μηχανολογικός εξοπλισμός, εσωτερικές κατασκευές κ.α.)
  • Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών
  • Μετρήσεις και αυτοματισμοί περιβάλλοντος αγροτικών εγκαταστάσεων
  • Έλεγχος περιβάλλοντος αποθηκών, ψυκτικών θαλάμων και ξηραντηρίων
  • Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
       
      Ερευνητικά Προγράμματα
  1   1997-1998: Διερεύνηση των Επιδράσεων ενός Παθητικού Συστήματος Θερμοκουρτίνας στην Ενεργειακή Συμπεριφορά του Θερμοκηπίου (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
  2.  
1998-2000: Ανάπτυξη ενός Θερμοκηπίου Εξοπλισμένου με Σύστημα Εντομοπροστασίας Φιλικό στο Περιβάλλον Κατάλληλο για Μεσογειακές Συνθήκες (Ελληνο-Γαλλική Διακρατική Συνεργασία - PLATON).
  3  
2002-2004: Παραγωγή Νέων UV-Απορροφητικών Φύλλων Κάλυψης Θερμοκηπίων με Σκοπό τη Μείωση των Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών και Δοκιμή τους σε Συνθήκες Καλλιέργειας (ΠΑΒΕΤ 2000).
  4  
2000-2005: Closed System for Water and nutrient management in horticulture (5ο Πλαίσιο, Quality of Life).
  5.   2004-2005. Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΕΠΕΑΕΚ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).
  6   2005-2008: «Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο». (ΠΕΝΕΔ 2004).
  7   2006-2008: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντισταγονικών φύλλων κάλυψης κατάλληλων για θερμοκήπια φιλικά στο περιβάλλον» (ΠΑΒΕΤ 2005).
  8   2006-2008: «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων και στήριξης υδροπονικών καλλιεργειών φιλικό προς το περιβάλλον» (ΠΑΒΕΤ 2005).
       
      Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  1.  
Katsoulas, N., Baille, A., Kittas, C., 2002. Influence of leaf area index on canopy energy partitioning and greenhouse cooling requirements. Biosystems Engineering, 83(3): 349-359.
  2.   Kittas, C., Karamanis, M., Katsoulas, N., 2005. Air temperature regime in a forced ventilated greenhouse with a rose crop. Energy and Buildings, 37: 807-812
  3.   Katsoulas, N., Kittas, C., Dimokas, G., Lykas, Ch., 2006. Effect of irrigation frequency on r ose f lower p roduction and q uality. Biosystems Engineering, 93(2): 237-244.
  4.   Katsoulas, N., Bartzanas, T., Boulard, T., Mermier, M., Kittas, C. ,2006. Effect of Vent Openings and Insect Screens on Greenhouse Ventilation. Biosystems Engineering, 93(4): 427-436.
  5.   Kittas , C ., Tchamitchian , M ., Katsoulas , N ., Karaiskou , P ., Papaioannou , Ch . , 2006. Effect of two new UV-absorbing greenhouse-covering films on growth and yield of an eggplant soilless crop. Scientia Horticulturae, 110(1): 30-37.
       
       
      Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
      Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος