.

 

   

Κωνσταντίνος Κίττας

Καθηγητής (Γεωργικές Κατασκευές)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

Οδός Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

ckittas@uth.gr

Tηλ: 24210 93158, 24210 93160
Fax: 24210 93144

 

 

 

 

 

 

    Σπουδές
     
Προπτυχιακές
  1974  
Δίπλωμα Γεωπόνου, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.
  1984  
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας.
  1987  
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας.
       
     
Μεταπτυχιακές
  1979  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ηλιακή Ενέργεια, Πανεπιστήμιο Perpignan.
  1979  
Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών (Diplome d 'Etudes Approfondies (D.E.A), Πανεπιστήμιο Perpignan.
  1980  
Διδακτορικό Δίπλωμα (Docteur Ingenieur), Πανεπιστήμιο Perpignan.
  1987  
Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.
       
     
Μεταδιδακτορικές
  1987  
Υφηγητής Αγρομετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πάτρας.
       
      Επαγγελματική Εμπειρία
  1974 - 1978  
Γεωπόνος, "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟ Χρ. ΚΙΤΤΑ".
  1978 - 1980  
Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Perpignan και στο Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.).
  1983 - 1984  
Γεωπόνος, Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
  1984 - 1987  
Eρευνητής , Υπουργείο Γεωργίας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Πελοποννήσου και Ηπείρου.
  1987 - 1993  
Καθηγητής, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Παράρτημα Άρτας.
  1993 - 1997  
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  1997 - 2001  
Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  2001 - σήμερα  
Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
       
      Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
     
  • Κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία θερμοκηπίων (υλικά κάλυψης και κατασκευής, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, άρδευση, αυτοματισμοί, υδρονέφωση, εμπλουτισμός σε CO2, μηχανολογικός εξοπλισμός, εσωτερικές κατασκευές κ.α.)
  • Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD, Computational Fluid Dynamics) στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων
  • Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σχεδιασμός)
  • Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα αγροτικά κτίρια
  • Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών αγροτικών προϊόντων (αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι, συσκευαστήρια, ξηραντήρια)
  • Εκπαίδευση από απόσταση στο αντικείμενο των Θερμοκηπίων και της Ενέργειας στη Γεωργία.
       
      Ερευνητικά Προγράμματα
  1.   1992-1993: Θεωρητική και πειραματική μελέτη του φυσικού αερισμού των Μεσογειακών Θερμοκηπίων (PLATON).
  2.   1993-1994: Παραδοσιακοί τρόποι συντήρησης οπωροκηπευτικών στην περιοχή Πηλίου (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
  3.   1994-998: Διερεύνηση του Φυσικού Αερισμού των Θερμοκηπίων στην Ελλάδα (ΠΕΝΕΔ 94).
  4.  
1995-1996: Ανάπτυξη λογισμικού για την ορθολογική διαχείριση του κλίματος των θερμοκηπίων (PLATON).
  5.   1995-1996: Ενεργειακά σχέδια για εκτεταμένη χρήση ηλιακής ενέργειας και βιομάζας σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (APAS).
  6.   1997-1998: Διερεύνηση των Επιδράσεων ενός Παθητικού Συστήματος Θερμοκουρτίνας στην Ενεργειακή Συμπεριφορά του Θερμοκηπίου (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
  7.  
1998-2000: Ανάπτυξη ενός Θερμοκηπίου Εξοπλισμένου με Σύστημα Εντομοπροστασίας Φιλικό στο Περιβάλλον Κατάλληλο για Μεσογειακές Συνθήκες (PLATON).
  8.   1999-2001: Διαχείριση της Υψηλής Υγρομετρίας σε Ελληνικά Θερμοκήπια (ΥΠΕΡ 97).
  9.   1999-2001: 100% Υποκατάσταση των Καυσίμων για Θέρμανση των Θερμοκηπίων από Βιομάζα (ALTENER II).
  10.  
1999-2001: Ανάπτυξη Μαθημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Ευρωπαίους Γεωργικούς Μηχανικούς (ALTENER II).
  11.  
2000-2002: Νέες Τεχνολογίες Μάθησης για τη Δια Βίου Εκπαίδευση στην Τεχνολογία και Διαχείριση Θερμοκηπίων - Ένα Πιλοτικό Τρίγλωσσο Εργαλείο στο Διαδίκτυο. (LEONARDO DA VINCI).
  12.   2001-2002: RES DISSEMINATION. Θερινό σχολείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Γεωργικούς Μηχανικούς (ALTENER).
  13.  
2002-2004: Παραγωγή Νέων UV-Απορροφητικών Φύλλων Κάλυψης Θερμοκηπίων με Σκοπό τη Μείωση των Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών και Δοκιμή τους σε Συνθήκες Καλλιέργειας (ΠΑΒΕΤ 2000).
  14.  
2000-2005: Closed System for Water and nutrient management in horticulture (5ο Πλαίσιο, Quality of Life).
  15.   2003-2004: Βελτιστοποίηση διαχείρισης θέρμανσης θερμοκηπίων (ΕΝΤΕΡ).
  16.   2004-2005. Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΕΠΕΑΕΚ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).
  17   2005-2008: «Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο». (ΠΕΝΕΔ 2004).
  18   2006-2008" «Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντισταγονικών φύλλων κάλυψης κατάλληλων για θερμοκήπια φιλικά στο περιβάλλον» (ΠΑΒΕΤ 2005).
  19   2006-2008: «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων και στήριξης υδροπονικών καλλιεργειών φιλικό προς το περιβάλλον» (ΠΑΒΕΤ 2005).
       
      Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  1.  
C. Kittas, M. Karamanis, N. Katsoulas, 2005. Air Temperature Regime in a Forced Ventilated Greenhouse with Rose Crop. Energy and Buildings, 37 (8): 807- 812.
  2.  
T. Bartzanas, M. Tchamitchian, C. Kittas, 2005. Influence of the Heating Method on Greenhouse Microclimate and Energy Consumption.Biosystems Engineering, 91(4): 487-499.
  3.  
N Katsoulas , C Kittas, G Dimokas, Ch Lykas, 2006. Effect of Irrigation Frequency on Rose Flower Production and Quality. Biosystems Engineering, 93(2): 237-244.
  4.  
N. Katsoulas, T. Bartzanas, T. Boulard; M. Mermier, C. Kittas, 2006. Effect of Vent Openings and Insect Screens on Greenhouse Ventilation. Biosystems Engineering, 93(4): 427-436.
  5.  

C. Kittas, M. Tchamitchian, N. Katsoulas, P. Karaiskou, Ch. Papaioannou, 2006. Effect of two new UV-absorbing greenhouse-covering films on growth and yield of an eggplant soilless crop. Scientia Horticulturae, 110(1): 30-37.

       
      Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
      Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος